Značaj fizičke aktivnosti u prevenciji bolesti srca

Pokazano je da fizička aktivnost učestvuje u smanjenju kardiovaskularnog mortaliteta, a da je sedentarni način života faktor rizika za mortalitet od KVB. Zbog toga se preporučuje fizička aktivnost kao jedna od najvažnijih mera nefarmakološke primarne i sekundarne prevencije KVB. U Evropskoj Uniji <50 % stanovništva je uključeno u neki oblik fizičke aktivnosti, dok se povećava broj gojaznih uglavnom među osobama koje vode sedentarni način života. U zemljama istočne Evrope, koje imaju najveći mortalitet na svijetu, postoji povećan broj osoba koje se uključuju u fizičku aktivnost kao dio sekundarne prevencije, dok je mali broj osoba koje su uključene u fizičku aktivnost kao dio primarne prevencije. fizicka aktivnost
Fizička aktivnost ima povoljno dejstvo na miokard tako što za isti napor smanjuje kiseoničku potrebu miokarda, što povećava dijametar koronarnih krvnih sudova, poboljšava mikrocirkulaciju i endotelnu disfunkciju, smanjuje agregaciju trombocita, povećavaju trombolitička svojstva i moduliraju autonomni balans. Zdrave osobe koje su fizički aktivne imaju za 20-30% redukcije KVB mortaliteta. Za sedentarne osobe se preporučuje početak fizičke aktivnosti manjeg intenziteta zbog mogućih iako vrlo retkih problema.
Kod osoba sa poznatom KVB obično se procenjuje opšti kapacitet za fizičku aktivnost (izraženu nakon testitanja na tredmilu kao METs) i efekat na KV rizik, te je pokazano meta-analizom da samo 3 meseca fizičke aktivnosti kod pacijenata koji su preležali akutni infarkt miokarda (AIM) ili poslije ACBG ili PCI dolazi do redukcije 35% smrti od KVB. Kardijalni monitoring i stratifikacija fizičkog napora potrebni su kod ovih pacijenata ako se klinički procenjuje da su na povećanom riziku za neki KV događaj prilikom fizičkog napora. Naglašava se da na remodelovanje leve komore (LK) bolje djeluje intenzivnija fizička aktivnost nego umerena.

Fizička aktivnost pomaže u kontroli ovih faktora rizika jer doprinosi:

Snižavanju krvnog pritiska i smanjenju vrednosti triglicerida u krvi.

Doprinosi smanjenju „štetnog“ LDL holesterola, a povećava HDL, „dobar“ holesterol.

Smanjuje vrednosti C-reaktivnog proteina (CRP) u krvi, koji je marker inflamacije. Visoke vrednosti CRP-a mogu ukazivati na povišen rizik za razvoj koronarne bolesti.
Doprinosi smanjenju telesne težine.

Pomaže u prestanku pušenja, koji je značajan faktor rizika za koronarnu bolest.

Кada se upražnjava redovno umerena fizička aktivnost jača srčani mišić, a to unapređuje funkciju srca da pumpa krv u pluća i kroz celo telo. Кao rezultat postiže se bolji postotak kiseonika u krvi kao i bolji protok krvi kroz mišiće. Takođe se šire kapilari, mali krvni sudovi u telu, što im omogućava bbastovanstvoolje dopremanje kiseonika do organa kao i odnošenje štetnih produkata.